Polskie Towarzystwo Integracji Strukturalnej (PTIS) jest zarejestrowanym w Polsce towarzystwem skupiającym terapeutów, studentów i fascynatów Integracji Strukturalnej. PTIS współpracuje z międzynarodowym towarzystwem Integracji Strukturalnej IASI, oraz jej krajowymi odpowiednikami w Europie.

Polski oddział dostosowuje swoje zasady do wprowadzonych przez IASI standardów. Polscy terapeuci będący członkami PTIS wspólnie zgadzają się przestrzegać międzynarodowych standardów wyksztalcenia, praktyki i etyki zawodowej.

Zabiegi manipulacji mięśniowo-powięziowej w serii Integracji Strukturalnej wykonywane mogą być jedynie przez dyplomowanych absolwentów szkół zaaprobowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Integracji Strukturalnej IASI. Jedynie absolwenci tych szkół są uprawnieni do praktyki klinicznej oraz prawnego używania tytułu Terapeuty Integracji Strukturalnej.

Dzięki Międzynarodowemu Stowarzyszeniu IASI wprowadzone zostały standardy regulujące tematykę, ilość nauczanych godzin teoretycznych i praktycznych, jakość nauczania oraz zasady, kto może zostać studentem, a kto nauczycielem Integracji Strukturalnej.
Tym sposobem pacjentom gwarantowana jest wspólna dla terapeutów różnych szkół wysoka jakość wykonywanych zabiegów.

Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Integracji Strukturalnej: www.theiasi.net