EGSI ma 6 nowych absolwentów 2-letniego szkolenia podstawowego w Warszawie, gotowych służyć swoim wspólnotom.


GRATULUJEMY !!!

Od lewej do prawej:
Mateusz Deker
Wojciech Karwowski
Magdalena Zając
Mateusz Kozłowski
Środek od lewej do prawej:
Marzena Węgrzynowska,
Daniel Bartłomiejczyk
Instruktor: Adam Polański

Nowi absolwenci EGSI