Celem Stowarzyszenia jest:

  • Działanie na rzecz podwyższania i promocji najwyższych standardów w Integracji Strukturalnej.
  • Popularyzowanie wiedzy z dziedziny Integracji Strukturalnej wśród społeczeństwa.
  • Reprezentowanie środowiska terapeutów Integracji Strukturalnej w Polsce w kontaktach ze społeczeństwem oraz kontaktach z innymi terapeutami.
  • Promocja i popieranie rozwoju Integracji Strukturalnej w Polsce, wspieranie działań propagujących IS, wprowadzenie ogólnie rozpoznawalnych standardów gwarantujących profesjonalizm terapeutów.
  • Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi tematyką.
  • Utrzymanie podstaw IS, a jednocześnie ciągłe doskonalenia sztuki i filozofii terapii IS.
  • Praca dla wspólnego sukcesu wszystkich członków towarzystwa.