Członkostwo

  • Członkiem Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, niezależnie od kraju zamieszkania i obywatelstwa.
  • Przyjęcie nowego członka może nastąpić na PISEMNY WNIOSEK osoby, która podpisze deklarację z zobowiązaniem przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia.
  • Wniosek o przyjęcie może wymagać rekomendacji członka stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zrzesza członków:

Terapeutów Integracji Strukturalnej – praktykujący terapeuci Integracji Strukturalnej.
Wymagane jest ukończenie pełnego programu w jednej z akredytowanych przez IASI (International Association of Structural Integrators) szkół Integracji Strukturalnej.

Kandydatów – studenci jednego z akredytowanych przez IASI programów.

Sympatyków – wszyscy zainteresowani Integracją Strukturalną

Honorowych – przyznawane przez władze towarzystwa