W czerwcu i wrześniu rozpoczyna się nowa seria szkoleń Integracji Strukturalnej

metodą Anatomy Trains® Kinesis Myofascial Integration.

Całe szkolenie składa się:

  • Modułu wstępnego Anatomy Trains Anatomia i Funkcja
  • 6 weekendowych modułów tematycznych FRSB
  • Modułu certyfikującego w strukturalnej pracy z ciałem SBCM
  • Modułu certyfikującego w Integracji Strukturalnej

By uczestniczyć w programie szkolenia Integracji Strukturalnej należy najpierw odbyć szkolenie wstępne Anatomy Trains Struktura i Forma a potem odbyć kolejne moduły.

Idealnym jest, gdy proces szkolenia postępuje w kolejności modułów, jako że nie zawsze jest to możliwe, więc moduły mogą być odbywane w dowolnej kolejności w dowolnym miejscu w Europie. Po skompletowaniu wszystkich modułów (maksymalnie w przeciągu 2 lat) i ukończeniu modułu certyfikującego student uzyskuje tytuł Terapeuty Strukturalnie Pracującego z Ciałem. By uzyskać tytuł Terapeuty Integracji Strukturalnej trzeba odbyć ostatnią, praktyczną część szkolenia.

Wszystkie etapy szkoleń dostępne są na terenie Polski.

Proszę spojrzeć na stronę internetowa i wybrać dogodny dla Państwa czas i lokalizację.

Moduły SBCM planowane są na jesień 2016 oraz wiosnę 2017.

Ostatnia część szkolenia prawdopodobnie jesień 2017.

Więcej aktualnych informacji na stronie www.anatomytrains.pl

Anatomy Trains KMI 2016 – Rozpoczecie dwóch nowych serii szkoleń Integracji Strukturalnej

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *